Opening today: urban farming exhib by ARCAM

Please read the English version here

Farming the City

De expositie Farming the City, opgezet door ARCAM, toont analyses van het lokale voedselsysteem, de mogelijkheden van duurzaam voedseltransport en de potentie van stedelijke landbouw voor de eetcultuur van de stad. Van moestuinen tot initiatieven voor het verbouwen van groente en fruit in leegstaande kantoren.

De website www.farmingthecity.net zou vandaag ook live moeten gaan (maar was ten tijde van het plaatsen van dit bericht nog idle). Dez site bevat een interactieve digitale kaart van Amsterdam waarop zo’n 20 stedelijke landbouw-projecten zijn weergegeven.

Een overzicht van de expositie staat hier

Leave a comment