Geen kantoor maar een ecosysteem

Office Magazine plaatste een uitgebreid artikel over Creative Valley -en vooral de grotere gedachte erachter. Office Magazine is een multimediaal vakblad voor de inrichting, organisatie en het facilitair management van kantoren.

http://epub01.publitas.nl/Van_Munster_Media/64/magazine.php#/spreadview/26/

Leave a comment