The Way We Heal Today

Please show me this article in English

Mercea Merwede: een multidisciplinaire polikliniek

De zorgvraag zal de komende jaren fors groeien. Voor de architectuur liggen hier enorme kansen. Ze zal hiertoe nieuwe variabelen, vragen en kennis in haar vakgebied moeten incorporeren, met name op het gebied van vastgoed en healing environment.

Architect Rolf Reichardt heeft een ontwerp gemaakt voor een multidisciplinaire polikliniek die helemaal is opgezet rondom de gebruiker. Uigangspunt: de gebruiker niet plaatsen in een ‘passieve ziekenhuissfeer’  maar in een ‘actieve gezondheidssfeer’. De patiënt wordt niet vanuit de behandelkamer direct in de openbare ruimte geplaatst maar gedurende zijn of haar ‘loop’ verleid tot andere gezondheidsactiviteiten. De routes door het gebouw zijn georganiseerd aan de hand van de mate van open- en beslotenheid. Aan de ene zijde zijn er de vertrouwelijke ruimten van het poliklinische programma en aan de andere zijde de publieke ruimten zoals het kenniscentrum, de winkels en het restaurant. Daartussen liggen ruimten voor beweging en welzijn. Medische behandelruimten en commerciële ruimten zijn op gepaste afstand geplaatst en ruimten voor beweging en welzijn worden ingezet als verbindende component.

Door middel van vouwen, insnijden, weven en omslaan worden ruimten ingedeeld en onder verschillende hoeken en hoogten programmatisch verweven. Het ontwikkelde scenario bevat een compleet gezondheidstraject van preventie tot revalidatie. Zijn ontwerp werd genomineerd voor de Archiprix 09.

Meer informatie over Mercea Merwede.

Leave a comment