The Future of Work

First coined by Martin Feregrino in 1959, the term ‘knowledge worker’ describes anyone who develops, works with, or uses information in the workplace. As information-centric services rise in the modern economic paradigm, knowledge workers are becoming the fastest growing sector of the world’s workforce, driving 70 percent of economic growth. Today’s #E2sday takes a look at the knowledge worker­ – then and now, in a clear infographic.

Casper Schuuring, architect and owner of GENT & MONK architects, held a lecture at ATMR about how this evolution will effect the office building (in Dutch).

 

Lezing door Casper Schuuring, architect en eigenaar van GENT&MONK architects sprak bij ATMR projectinrichting te Nijmegen over de relatie tussen architectuur en de werkplek:

“In onze economie zien we een aantal grote verschuivingen. We zijn opgeschoven van een ‘productgedreven’ economie, naar een ‘servicegedreven’ economie en vervolgens naar een ‘ervaring-, kennis- en innovatiegedreven’ economie.

Met deze veranderende economische context is de focus van managers en de wijze waarop zij hun werk invullen en uitvoeren mee ontwikkeld.

De drie verschillende economische contexten leiden dus tot fundamenteel verschillende dominante principes voor organiseren en management.

In de productiesfeer is het dominante principe dat van ‘economy of scale’ (massa productie en zo efficiënt mogelijk), in de servicesfeer is het ‘economy of scope’ (leveren wat de klant vraagt) en in innovatie is het dominante principe om de mogelijkheden van de toekomst aan te voelen, te zien en deze zelf ook te kunnen vormen.

Opgemerkt moet worden dat de verschillende economische contexten elkaar niet vervangen maar naast elkaar en tegelijkertijd bestaan. Succesvolle organisaties moeten in de huidige tijd in alle 3 de contexten tegelijkertijd kunnen functioneren en moeten dus om kunnen gaan met 3 verschillende dominante principes van organiseren: ze werken efficiënt (uit de productiesfeer), zijn klantgericht (servicesfeer) en zijn innovatief: zien de mogelijkheden van de toekomst en co- creëren deze met anderen (innovatiesfeer). In de huidige economische context zijn de principes van de productie- en servicesfeer een basisvoorwaarden. Het echte onderscheid voor succesvolle organisaties zit ‘m in de sfeer van innovatie: in het denken in mogelijkheden van de toekomst.

Als de focus van organisaties in het creëren van waarde is verschoven van het maken van gestandaardiseerde producten naar het leveren van wat de klant vraagt (customized services) en het leveren van op maat gesneden persoonlijke diensten, ervaringen of belevingen dan is de relatie van organisaties met hun klant of afnemers veranderd van ‘aanbodgedreven’ naar ‘vraaggedreven’ naar ‘co-creatie’ samen met de stakeholders of belanghebbenden. Belanghebbenden zijn dan niet alleen de klanten, toeleveranciers, financiers etc. Dat kunnen ook politici, actiegroepen, NGO’s etc.

Het is belangrijk om te constateren dat het onderwijs hierop wel gaat inspelen. Zowel in het basis onderwijs als voortgezet en de HBO’s en universiteiten. De wijze waarop het onderwijs aan jonge mensen wordt gegeven, de gebouwen die hiervoor worden ontwikkeld of zijn gebouwd. Met de komende vergrijzing en de hierdoor krappere arbeidsmarkt zijn dit de toekomstige werknemers. En zij zijn gewend om anders om te gaan met het werk en de werkomgeving. Een organisatie kan zijn concurrentie positie op de arbeidsmarkt verbeteren door een werkomgeving aan te bieden die op zijn minst gelijkwaardig is.

Organisaties die naar een volgende sfeer willen overgaan hebben daar doorgaans helaas grote moeite mee omdat het om verschillende wereldbeelden gaat; om verschillende beelden van wat de markt vraagt, hoe de economie nu werkt. Het echte onderscheid voor succesvolle organisaties zit in de sfeer van innovatie: in het denken in mogelijkheden van de toekomst”.

 

 

 

Leave a comment