Team

Show me in English


Laurens van Doorn – Directeur NIC Commercieel Vastgoed
Grote passie voor mooie gebouwen en architectuur. Meester in Nederlands recht. Begon als account manager en strateeg in de reclamebranche. Via vastgoedbeleggingen stapte hij op naar vastgoedontwikkeling, waarbij zijn reclame-ervaring hem leerde te denken vanuit doelgroep-profielen en be- hoeftes van doelgroepen. Hij paste die aanpak succesvol toe in de bouw- sector. Samen met Richard Kaagman richtte hij in 2007 NIC Vastgoed op.

 


Casper Schuuring – Directeur GENT&MONK architecten BNA

Casper Schuuring is oprichter en directeur van GENT&MONK architecten BNA. Sinds 1 mei 2010 gefuseerd met Feekes & Colijn architecten BNA. Hij studeerde biologie aan de Wageningen Universiteit en architectuur aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam.


Pieter van der Laan – senior adviseur YNNO
Pieter van der Laan is als senior adviseur gespecialiseerd in huisvesting en nieuwe manieren van werken met een specifiek oog voor identiteit van de organisatie. Hij analyseert de identiteit van een organisatie en vertaalt deze naar de werkomgeving. Pieter stelt dat vooral in de werkomgeving de iden- titeit van organisaties tastbaar, voelbaar en zichtbaar gemaakt moet wor- den. Pieter adviseert in voortrajecten als conceptontwikkelaar en begeleidt grote implementaties van nieuwe werkomgevingen waarin changema- nagement een grote rol speelt. Hij studeerde bedrijfskunde, communicatie en PR.


Arnoud Zweedijk – directeur Desque
Arnoud Zweedijk is gespecialiseerd in het aankleden van karakters van organisaties. Hij heeft sinds bij verschillende bedrijven binnen dit vakgebied ervaring opgedaan waarna hij sinds 2000 leiding geeft aan Desque samen met compagnon Joris Bosman. Arnoud is een mensenmens die graag de relatie verstevigt tussen opdrachtgever, architect en huisvestingsadviseur. Hij is altijd op zoek naar trends en nieuwe ontwikkelingen in binnen- en buitenland op het gebied van design en vernieuwende manieren van wer- ken waarbij Desque graag voorop loopt. Arnoud Zweedijk heeft Commer- ciële Economie gestudeerd aan de HEAO in Breda.

Comments

Gisteren geraakte ik bij toeval op Papendorp. Gelukkig had ik een camera bij me om uw praqchtige gebouw snel even te fotograferen. Ondanks het slechte weer, regen en wind en een grijze grauwe lucht, in combinatie met druppels op de lens, resulteerde dat in een paar foto’s van “creative valley”.

Ik heb ze in de slideshows op mijn site verwerkt, alwaar u ze kunt bekijken:
http://www.defotomakerij.nl/laatstealbum.html
en
http://www.defotomakerij.nl/architectuur.html
Weer eens een andere kijk op dat prachtige (voor mij nieuwe) gebouw. Ik ga nog eens terugkomen om in rustigere omstandigheden een interpreatatie te maken.

Vriendelijke groet!

posted by Andre Blom on 01.24.11 at 20:48

Leave a comment